Postimet

Industria Nxjerrëse në Shqipëri, jo në linjë me zhvillimet botërore për mbrojtjen e mjedisit

Për të lexuar artikullin origjinal, klikoni këtu. Znj. Hajnaj, cili është roli i EITI-t në Shqipëri? E thënë thjeshtë Nisma për Transparencën në Industrinë Nxjerrëse është instrumenti më i rëndësishëm për të kontrolluar menaxhimin dhe shfrytëzimin e burimeve natyrore. Është instrumenti për të kuptuar nëse burimet natyrore, kjo pasuri kombëtare është mallkim apo bekim për popullsinë që jeton në ato rajone por edhe vendin në tërësi. Instrumenti që mbështet fuqimisht dhe i jep forcë shoqërisë civile të kontrollojë dhe detyrojë qeverinë apo biznesin aktiv në industrisë nxjerrësë, të jenë të hapur dhe të përgjegjshëm për të siguruar që të ardhurat nga nafta, mineralet apo burimet ujore të përdoren për zhvillim sa më të qëndrueshëm të vendit. Celësi për të kuptuar se çfarë është ofruar në marrëveshjet kontraktore nga qeveri të…
Read More
AlbNet-EITI, trajnim në Skrapar: Renta të përcaktohet bazuar në sasinë e nxjerrjes së produktit jo nga shitjet

AlbNet-EITI, trajnim në Skrapar: Renta të përcaktohet bazuar në sasinë e nxjerrjes së produktit jo nga shitjet

Rrjeti i shoqërisë civile AlbNet-EITI zhvilloi nje tjetër trajnim në qytetin e Corovodës, Skrapar më 28 shkurt. Takimi kishte si synim rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për realizimin e standarteve të EITI-t. Në takim morën pjesë përfaqësues të komunitetit, zyrtarë të pushtetit lokal në bashkinë e Skraparit dhe drejtues të njësive administrative në këtë bashki. Drejtoresha e rrjetit dhe ndërkohë drejtore e Qendrës Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim, Anila Hajnaj theksoi rëndësinë e njohjes me inisiativën EITI dhe zbatimin e saj në zonat e industrisë nxjerrëse ndërsa vuri në dukej rezultatet e projektit të financuar nga ambasada zviceriane në Tiranë. Ne prezantimin e saj ajo ngriti disa probleme që lidhen me zbatimin e ligjeve dhe standartet që kërkon inisiativa e EITI-t ku Shqipëria është anëtare që…
Read More
Trajnim në Pogradec: EITI, instrument i qytetarëve për të përfituar nga burimet nxjerrëse

Trajnim në Pogradec: EITI, instrument i qytetarëve për të përfituar nga burimet nxjerrëse

Koalicioni i shoqërise civile Albnet-EITI mbajti një trajnim në qytetin e Pogradecit më 25 shkurt 2020 ku morën pjesë përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të pushtetit lokal dhe të industrisë nxjerrëse në këtë zonë. Drejtoresha e koalicionit, Anila Hajnaj tha se industrisa nxjerrëse në këto zona duhet të jetë efektive dhe të ardhurat e siguruara prej saj të ndjehen në jetën e komunitetit në zonat ku industria funksionon. Përmes shembujve konkretë ajo kërkoi nga pushtetit lokal që të mbledhë rentën ndërsa theksoi faktin se shoqëria civile anëtare e rrjetit të EITI-t po bën presion mbi qeverinë për rritjen e rentës që përfitohet nga pushteti lokal. Eksperti i projektit, Sami Neza tha se inisiativa EITI-t është më së shumti një instrument i qytetarëve për të siguruar transparencën e burimeve natyrore e…
Read More
AlbNet-EITI, trajnim në Fier: Transparencë nga pushteti lokal për përdorimin e të ardhurave nga renta

AlbNet-EITI, trajnim në Fier: Transparencë nga pushteti lokal për përdorimin e të ardhurave nga renta

Rrjeti i shoqërisë civile AlbNet-EITI zhvilloi nje trajnim më 18 shkurt në qytetin e Fierit në lidhje me rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës për realizmin e standarteve të EITI-t. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të shoqërisë civile në bashkinë e Fierit por edhe nga bashkia e Roskovecit dhe Patosit, nxënës të shkollave të mesme, pjesë të Parlamentit rinor, mësues, përfaqësues të pushtetit lokal etj. Drejtoresha e rrjetit Anila Hajnaj, theksoi rëndësinë e njohjes me iniciativën EITI dhe zbatimin e saj në zonat e industrisë nxjerrëse. Ne prezantimin e saj ajo tha se kjo iniciative siguron transaprencën në burimet natyrore dhe shfrytëzimin me përgjegjësi të tyre. Eksperti i EITI-t, Sami Neza tha se shoqëria civile ka një rol të rëndësishëm në zbatimin e EITI-t ndërsa prezantoi edhe çështje…
Read More
Trajnimi Peshkopi: Mungese e plotë e përfitimeve nga shfrytëzimi i burimeve natyrore

Trajnimi Peshkopi: Mungese e plotë e përfitimeve nga shfrytëzimi i burimeve natyrore

Në datën 11 shkurt Albnet-Eiti organizoi një trajnim në qytetin e Peshkopisë me përfaqësues të komunitetit dhe përfaqësues të shoqërisë civile në lidhje me zbatimin e standarteve të EITI-t nga industria nxjerrëse që zhvillohet në këtë bashki si dhe rritjen e kapaciteteve dhe zgjerimin e koalicionit të shoqërisë civile që trajton cështje të industrisë nxjerrëse në vend. Gjatë takimit, drejtuesja e rrjetit shqiptar të shoqërisë civile për transparencën e industrisë nxjerrëse AlbNet-EITI , Anila Hajnaj shpjegoi nevojën që komuniteti i qytetit të Peshkopisë dhe autoriteteve vendore përgjithësi të jetë i njohur me EITI-n dhe se si kjo iniciativë përmes standarteve të saj ndikon në jetën e qytetarëve. Ajo informoi gjithashtu se përvec informacioneve sipas standarteve do të përfshihet edhe industria energjitike në raportimet e EITI për Shqipërinë Diskutantët, anëtarë të…
Read More
Trajnimi në Bulqize: Renta për mineralin e nxjerrë në Bulqizë shkon në bashki të tjera

Trajnimi në Bulqize: Renta për mineralin e nxjerrë në Bulqizë shkon në bashki të tjera

ALBNET-EITI organizoi më 10 shkurt 2020 një trajnim me zyrtarë të bashkisë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe specialistë të mjedisit, pyjeve dhe minierave në Bulqizë, në lidhje me zbatimin e standarteve të EITI-t nga industria nxjerrëse që zhvillohet në këtë bashki si dhe rritjen e kapaciteteve dhe zgjerimin e koalicionit të shoqërisë civile. Drejtuesja e rrjetit shqiptar të shoqërisë civile për transparencën e industrisë nxjerrëse AlbNet-EITI, Anila Hajnaj shpjegoi që duhet nje menaxhim me i kujdesshëm i burimeve natyrore pasi ato janë të shterrueshme, prandaj përfitimet nga industria nxjerrëse duhet të shërbejnë për zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme. Diskutantët që morrën fjalën kërkuan që të ketë më tepër autonomi fiskale. Gjithashtu shteti në kriteret për marrjen e licencave duhet të vendosin kushte për kompanitë për të investuar në projekte…
Read More
Trajnimi në Kucovë: Kontratat e reja të konsultohen me komunitetin

Trajnimi në Kucovë: Kontratat e reja të konsultohen me komunitetin

AlbNet-EITI organizoi më 6 shkurt 2020 një trajnim me përfaqësues të pushtetit vendor, anëtarë të komunitetit dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kucovë në lidhje me zbatimin e standarteve të EITI-t nga industria nxjerrëse që zhvillohet në këtë bashki si dhe rritjen e kapaciteteve dhe zgjerimin e koalicionit të shoqërisë civile që trajton cështje të industrisë nxjerrëse në vend. Drejtuesja e rrjetit shqiptar të shoqërisë civile për transparencën e industrisë nxjerrëse AlbNet-EITI, Anila Hajnaj kërkoi nga përfaqësuesit e bashkisë të pranishëm në këtë takim që të jenë më këmbëngulës në thithjen e rentës minerare pasi shuma që ata kanë tërhequr është më e vogël se sa raportimet e industrisë nxjerrëse në bashki. Hajnaj theksoi se industria nxjerrëse është e shterrueshme prandaj përfitimet prej saj duhet të jenë të qëndrueshme. Sami…
Read More
Trajnim në Urën Vajgurore: Të rritet transparenca e kompanive që operojnë në bashki

Trajnim në Urën Vajgurore: Të rritet transparenca e kompanive që operojnë në bashki

AlbNet-EITI organizoi më 5 shkurt 2020 një trajnim me përfaqësues të pushtetit vendor, anëtarë të komunitetit si mësues të shkollave të mesme e nëntëvjecare dhe nxënës të këtyre shkollave si dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Urën Vajgurore, Poshnjë, Ciflig etj. në lidhje me zbatimin e standarteve të EITI-t nga industria nxjerrëse e naftës dhe inerteve që zhvillohet në këtë bashki si dhe rritjen e kapaciteteve dhe zgjerimin e koalicionit të shoqërisë civile. Gjatë takimit, drejtuesja e rrjetit shqiptar të shoqërisë civile për transparencën e industrisë nxjerrëse AlbNet-EITI, Anila Hajnaj tha se rrjeti që drejton po kërkon të detyrojë qeverinë të rrisë rentën minerare për bashkitë duke kerkuar minimumi 25% deri në 50%. Qeveria është në fazën e diskutimit dhe draftimit të këtyre ndryshimeve. Ajo tha se Bashkia e Urës…
Read More
Trajnim në Has: Dëmet në mjedis nuk kompesohen me tarifën mjedisore.

Trajnim në Has: Dëmet në mjedis nuk kompesohen me tarifën mjedisore.

AlbNet-EITI organizoi më 2 shkurt 2020 një trajnim me zyrtarë të bashkisë së Hasit, përfaqësues të shoqërisë civile dhe specialistë të mjedisit dhe pyjeve në Has, në lidhje me zbatimin e standarteve të EITI-t nga industria nxjerrëse që zhvillohet në këtë bashki si dhe rritjen e kapaciteteve dhe zgjerimin e koalicionit të shoqërisë civile, mbeshtetur nga SECO. Gjatë trajnimit, drejtuesja e rrjetit shqiptar të shoqërisë civile për transparencën e industrisë nxjerrëse AlbNet-EITI Anila Hajnaj, tha se industria nxjerrëse është e shterrueshme dhe si e tillë komuniteti duhet të sigurojë standarte përmes shfrytëzimit të saj. Hajnaj theksoi se industria nxjerrëse në Has ka shkaktuar probleme të mëdha në mjedis ndërkohë që bashkia ka përfitime modeste nga renta minerare. Në vijim ajo ftoi përfaqësues të komunitetit dhe të shoqërisë civile ti bashkangjiten…
Read More
Trajnim në Kukës: Të përfitojë komuniteti nga të ardhurat që nxirren nga hidrocentrali i Fierzës

Trajnim në Kukës: Të përfitojë komuniteti nga të ardhurat që nxirren nga hidrocentrali i Fierzës

Ne kuader te projektit mbështetur nga SECO, AlbNet-EITI organizoi më 1 shkurt 2020 një trajnim me përfaqësues të pushtetit vendor, anëtarë të komunitetit dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kukës në lidhje me zbatimin e standarteve të EITI-t nga industria nxjerrëse që zhvillohet në këtë bashki si dhe rritjen e kapaciteteve dhe zgjerimin e koalicionit të shoqërisë civile. Gjatë takimit, drejtuesja e rrjetit shqiptar të shoqërisë civile për transparencën e industrisë nxjerrëse AlbNet-EITI , Anila Hajnaj shpjegoi nevojën që komuniteti i qytetit të Kukësit dhe bashkisë në përgjithësi të jetë i njohur me EITI-n dhe se si kjo iniciativë përmes standarteve të saj ndikon në jetën e qytetarëve. Ajo ftoi përfaqësues të komunitetit dhe të shoqërisë civile ti bashkangjiten rrjetit të EITI-t për të bërë që zëri i komunitetit të…
Read More