Media e Shkruar

12 qershor 2018

Mallkimi i Burimeve, raport investigimi – Ola Mitre

https://www.reporter.al/mallkimi-i-burimeve-bashkite-shohin-pak-perfitim-dhe-shume-kosto-nga-industria-nxjerrese/?fbclid=IwAR3CIAhhYBM-XwlbSieainYrpDJjK6_wgOfedFV1HPd-Co7UaeymeE_n1n4

21 janar 2019

Renta minerare, qeveria duhet të përmirësojë procedurat e përfitimit të rentës nga bashkitë

http://www.droni.al/2019/01/21/renta-minerare-qeveria-duhet-te-permiresoje-procedurat-e-perfitimit-te-rentes-nga-bashkite/?fbclid=IwAR2tZ3oaV0Gb3m5UW1lspWK2AZ75E6WtEkDFOYKPcc-thWkU8JYZuFmIwhY

 

24 janar, 2019

Qeveria të japë gjithë rentën minerare për bashkitë e vogla

http://www.droni.al/2019/01/24/qeveria-te-jape-gjithe-renten-minerare-per-bashkite-e-vogla/?fbclid=IwAR1TDO1-W1eI31IXX38lg2CekJkAKKT3hSa6MtF7mX50H37FUd4NI941gCI

27 janar, 2019

Njoftim per shtyp: Sondazhi, bashkitë nuk përfituan maksimalisht nga renta minerare

http://ata.gov.al/2019/01/27/sondazhi-bashkite-nuk-perfituan-maksimalisht-nga-renta-minerare/?fbclid=IwAR09E7tNMW6NxugN-I3uoGDACAkw-h1Aa9cAiCkxnF2x6uaSTlawZuQYNkI

 

http://lexo.com.al/sondazhi-bashkite-nuk-perfituan-maksimalisht-nga-renta-minerare/?fbclid=IwAR0Jba_io3DIXXyVOmTEceJdgU1IQqNTD4XhqSJVV2p7LGJ98qT0wks5yo8

 

https://www.botasot.info/shqiperia/1019722/sondazhi-bashkite-nuk-perfituan-maksimalisht-nga-renta-minerare/?fbclid=IwAR0kku5v4vSz-ko72qXD_lKsFbl8kAsxfqmSDAN7fZDnTyP-nmAXGG2JS2w


http://www.javanews.al/sondazhi-si-bashkite-nuk-diten-te-fitonin-nga-renta-minerare/?fbclid=IwAR2dlYUbcf7jnV8NiSABhn912qgTdMjMFP4bZapYKN5QOodpt5afHGICgD0

 

https://medial.mk/2019/01/27/sondazhi-bashkite-nuk-perfituan-maksimalisht-nga-renta-minerare/?fbclid=IwAR35eEQ_pQWis8sbDohWA5OTiZJlXE9RhPL53RhroRoloGYDbf79o5-8wBw

 

04 shkurt, 2019

“Bashkitë nuk e marrin të plotë rentën, shkak burokracia e mosnjohja e ligjit”

http://www.gsh.al/2019/02/04/bashkite-nuk-e-marrin-te-plote-renten-shkak-burokracia-e-mosnjohja-e-ligjit/?fbclid=IwAR3QmHb2NoV-JVx9OPjmdvGDQSEdDveWuRrDNwWwes2D85aMpYkXM_Cz4ms

 

09 shkurt, 2019

https://auroranews.al/bashkite-nuk-e-marrin-te-plote-renten-shkak-burokracia-e-mosnjohja-e-ligjit/?fbclid=IwAR3xz8YGBmmgtoARmIl8IC2mA7lhGV433pZQh1QHJmnC63a_mul_WEjDO00

 

09 shkurt, 2019

Gazeta panorama: Mosnjohja e ligjit, bashkitë se marrin të plotë rentën