Takim i Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG) – Problematikat e lidhura me prioritetet e implementimit dhe aktivitetet EITI
Takim i Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG) – Problematikat e lidhura me prioritetet e implementimit dhe aktivitetet EITI
Montag, der 30. Dezember 2019
Në datë 2 Dhjetor 2019, u mbajt mbledhja e trete e MSG-se ku fillimisht u prezantua Drejtuesi i ri i Sekretariatit Kombëtar EITI, Z. Genci Tërpo i cili shprehu besimin se me përvojën profesi
Takim për impaktin e Rentës mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm
Takim për impaktin e Rentës mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm
Montag, der 30. Dezember 2019
Në datën 19 Nëntor 2019 në Tiranë nga Alb-EITI , Prezenca e OSBE në Shqipëri  dhe Agjensia për mbështetjen e Vetë-Qeverisjes Vendore u organizua Takimi në nivel Teknik për Impaktin e Rentës
Takim MSG – Prioritetet AlbEITI për përgatitjen e Raportit zyrtar vjetor EITI dhe Deklarimit të Pronarëve Realë (Beneficial Ownership) në Industrinë Nxjerrëse
Takim MSG – Prioritetet AlbEITI për përgatitjen e Raportit zyrtar vjetor EITI dhe Deklarimit të Pronarëve Realë (Beneficial Ownership) në Industrinë Nxjerrëse
Montag, der 30. Dezember 2019
Ne pergjigje te emailit qe grupi i shoqerise civile i dergoi kryetarit te MSG per shqetesimin mbi vonesen e procedurave per përzgjedhjene  Administratorit të Pavarur (IA)  për përgatitjen e
EITI – OSBE: 4 Takime Ndërvendore me Pushtetin Lokal lidhur me problematikat e Rentës Minerare
EITI – OSBE: 4 Takime Ndërvendore me Pushtetin Lokal lidhur me problematikat e Rentës Minerare
Montag, der 30. Dezember 2019
Raporti i Monitorimit te Rentes Minerare i hartuar nga Qendra Shqiptare per Zhvillim dhe integrimi, cili u be i mundur nga projekti: "Presioni qytetar mbi pushtetin vendor per shfrytezimin e...
Mision i Bankës Botërore në Tiranë për diskutimin e prioriteteve EITI dhe vizionit të zhvillimit të qëndrueshëm sektorial
Mision i Bankës Botërore në Tiranë për diskutimin e prioriteteve EITI dhe vizionit të zhvillimit të qëndrueshëm sektorial
Montag, der 30. Dezember 2019
Në datën 12 Prill 2019 një Mision i Bankës Botërore nga Washingtoni,  zhvilloi  vizita pune në Tiranë, në funksion të mbështetjes për implementimin e aktivitetit EITI në Shqipëri. Përfaqësu
Donnerstag, der 21. November 2019
Në datën 29 Shkurt 2019 në ambjentet e Ambasadës Zvicerane në Shqipëri, përfaqësues të MSG dhe Sekretariatit Kombëtar EITI Shqipëri, zhvilluan një takim me Z. Thomas Stauffer, Menaxher Progr