Plani i Veprimit të Shoqërisë Civile, 2019-2020
Plani i Veprimit të Shoqërisë Civile, 2019-2020
Dienstag, der 19. Mrz 2019
    Shoqëria civile në EITI ka qenë gjithmonë shumë aktive dhe produktive. Kjo mund të vërtetohet përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e MSG-së, kontributin e dhënë në të gji
Misioni i Vleresimit te EITI
Misioni i Vleresimit te EITI
Dienstag, der 19. Mrz 2019
Proçesi i Vlerësimit të dytë Ndërkombëtar të aktivitetit të EITI-t në Shqipëri Në daten 18 Mars 2019 u organizua një takim me përfaqësuesit e misionit të validimit z. Alex Gordy, Drejtor
Seminari i Shoqërisë Civile
Seminari i Shoqërisë Civile
Dienstag, der 12. Mrz 2019
    Seminari i Shoqërisë Civile dhe zgjedhjet për përfaqësuesit e Grupit Ndërinstitucional-MSG   Qendra Shqiptare për Zhvillimin dhe Integrim në bashkëpunim me Sekretariatin e S